GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tận Tâm Với Khách Hàng:

Khách hàng đóng vai trò quan trọng là kim chỉ nam giúp định hướng mọi hoạt động nghiên cứu sản phẩm, giải pháp cho khách hàng và sự phát triển của Đông Y Vũ Đức Store

2. Tính Trung Thực:

Tất cả các thành viên Đông Y Vũ Đức Store phải tuyết đối trung thực với khách hàng, trung thực với đồng nghiệp, và trung thực với công ty. 

3. Trách nhiệm:

Tất cả các thành viên Đông Y Vũ Đức Store  làm việc với 100% năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc công việc, đem đến kết quả tốt nhất cho khách hàng và công ty.

4. Tinh Thần Đội Nhóm:

Tinh thần yêu thương, hỗ trợ đồng đội cũng như cống hiến cho sự phát triển của công ty giúp các thành viên Đông Y Vũ Đức Store vui vẻ, hoàn thành tốt công việc, phát triển sự nghiệp, nâng cao đời sống bản thân và gia đình.

5. Tính cam kết:

Tất cả các thành viên Đông Y Vũ Đức Store cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi hoàn thành, cam kết luôn luôn gắn bó với Tầm nhìn, Sứ mệnh và giá trị văn hóa của Đông Y Vũ Đức Store, với đội ngũ và khách hàng của Đông Y Vũ Đức Store